www.adklaver.nl Ad Klaver Fokker van stamboek Texelaars Ad Klaver Fokker van stamboek Texelaars

Over Ons

Sinds 1968 selecteren wij op vruchtbare, ruime schapen die harmonisch gebouwd zijn en beste benen hebben. Hiermee zijn wij ook als Texels schapen stamboek-lid vanaf 1989 doorgegaan.

05262-65253
05262 - 65253
  
  88  88  Fw1 120  VI 105

Omdat er 25% variatie is in spierdikte, zijn wij in 1999 begonnen met scannen op spierdikte. Hoogtepunt van de combinatie vruchtbaarheid, groei en bespiering is onze ram 66000, die ook uitgeroepen is als "Beste schaap van Nederland" op de Dag van het Schaap in 2011.

Na beëindiging van de melkveehouderij breidden wij onze schapenstapel uit. Om de wormdruk de baas te blijven, onderzoeken wij sinds 2007 mest op wormeieren. Volgens internationaal onderzoek scheidt 20% van de lammeren 80% van de eieren uit. Vanaf voorjaar 2011 worden de schapen die geworpen hebben niet meer ontwormd. Sindsdien onderzoeken wij van lammeren en schapen individuele mestmonsters om, via gerichte paringen, snelheid in de opbouw van wormweerstand te krijgen.

05262-65073
05262 - 65073
  
  89  89  Fw1 119  VI 102

Fokdoel

Onze uitdaging is, om bij de Texelaar met zijn uitstekende vleeskwaliteit, twee grootgebrachte lammeren per levensjaar te houden.

Naast goede moedereigenschappen, zoals gemakkelijk aflammeren en vitale lammeren, selecteren wij ook op vruchtbaarheid, groei, bespiering en wormweerstand.

Fokkerij

Indexen zullen het fokkersinzicht niet vervangen, maar geven een nauwkeurige schatting om de erfelijke aanleg van economisch belangrijke eigenschappen tussen de dieren te vergelijken.

65073 en 65109
05262 - 65073 (links)
  
  89  89  Fw1 119  VI 102

05262 - 65109 (rechts)
  
  88  86  Fw1 114  VI 107

Vruchtbaarheid

De basis van onze vruchtbare ooien is gelegd door rammen van C. Commandeur (03938) en J. Sietsma (00238).

1-jarige schapen, die een tweeling geven vormen bij ons de basis voor de volgende generatie. De fokrammen selecteren wij uit vruchtbare en duurzame lijnen.

Onze huidige generaties Texelaars stammen af van:

            alge-  vrucht-
            meen   baar-   vlees  	
       bespie-  voor-  heids   groei	
Ram      ring   komen  index   index

05262-01977  88    86    133    95

05262-02967  86    86    134    102

05262-66000  89    87    110    106

05262-05040  88    86    126    111


*(Alle indexen op de site zijn van oktober 2014)

Groei en Bespiering

Voor onze selectie laten wij 50% van de ooi- en ramlammeren wegen en scannen en daarna de vleesgroei index berekenen.

Door rammen te gebruiken die een hoge groeisnelheid en een beste bespiering combineren, willen wij slachtlam vaderdieren fokken, die het rendement verhogen.

Er kunnen meer speenlammeren worden geleverd en wij maken bewustere keuzes uit onze fokschapen.

05262-660000
05262 - 66000
  
  89  87  Fw1 110  VI 106

Wormresistentie

Om de natuurlijke wormweerstand bij onze schapen te verhogen, onderzoeken wij op de boerderij mestmonsters volgens de fec McMaster methode. Hiermee selecteren wij lammeren en schapen met een lage wormei score.

Ook classificeren wij de mestkwaliteit, omdat 'knikkers' een lagere weidebesmetting geeft dan slappe mest.

De gegevens worden per beweidingsgroep en per vaderdier vergeleken.

Doel hiervan is:
• Het verbeteren van de gezondheid van de kudde
• Het verminderen van het gebruik van ontwormingsmiddelen

Selectie

Om een snelle vooruitgang bij selectie op weerstand tegen wormbesmetting te krijgen, is het raadzaam de dieren met de hoogste fec (wormeitelling) te verwijderen en te fokken met dieren met de laagste fec.

Een eerste indruk krijg je door de wormeitelling bij (ram)lammeren na de tweede haemonchus besmetting eind aug. - begin sept, omdat zij dan weerstand opgebouwd hebben.

FEC-score dekrammen 2013
FEC-score dekrammen 2013
FEC-score ooilammeren 2013
FEC-score ooilammeren 2013

De mate van besmetting is voor ooi- en ramlammeren verschillend. De ramlammeren laten in de zomer eerder een hoge score zien. Met wekelijkse groepsmonsters van ongeveer 15 dieren wordt het tijdstip bepaald voor individueel onderzoek en/of ontwormen.

De tweede mogelijkheid op selectie is bij de springrise: 3 weken na het aflammeren is een optimaal moment om fec bij schapen te doen. Ik doe dit bij 1- en 2-jarigen, omdat bij twee wormei tellingen een betrouwbaarder beeld ontstaat. Hiermee kun je dan ook de hoog scorende vaderdieren vinden.

FEC-score dekrammen 2013
Springrise 2013  

• Alle ooien scheiden meer wormeieren uit rond de aflamperiode.
• Resistente ooien hebben daar minder last van. Er is hierdoor minder kans op weidebesmetting.

Selectie op strongylid (o.a. de rode lebmaagworm haemonchus) werkt ook voor weerstand tegen andere rondwormen.

Op deze wijze kun je na 3 generaties de weerstandsopbouw op orde hebben, omdat de versnelling zit in het verwijderen van de ooien met een hoge fec en het gebruiken van rammen met een lage fec. Wel wijs ik op het gevaar van bloedvernauwing, maar door het gebruik in ieder jaar van jonge rammen, houd je dit beperkt.

Door "vreemd" bloed te gebruiken begin je weer opnieuw omdat de info ontbreekt, tenzij er via indexen inzicht is in de weerstandsopbouw.


sheep

Te Koop

Wij hebben zwoegervrije ARR/ARR stamboek Texelaar ooien, ooilammeren en ramlammeren te koop.

Heeft u interesse, wilt u informatie, of wilt u ons bezoeken, neem dan vrijblijvend via e-mail of telefonisch (0226-351317) contact met ons op.

Ooien en ooilammeren komen na het spenen (half juni) beschikbaar.

Om de ramlammeren voldoende te kunnen tonen en u daarbij van actuele informatie te voorzien, is de periode na de vleesgroei-index uitdraai in augustus het meest geschikt.

Bedrijfsgegevens

Naam:A.P. Klaver
Stamboek Nummer:05262
U.B.N:356998
Adres:
 
 
 
Zandwerven 12
1715 KL Spanbroek
Noord-Holland
Telefoon:0226-351317
Mobiel:06-1252 2704
E-mail:info@adklaver.nl

Routebeschrijving

Vanaf Rijksweg A7/E22 (Amsterdam - Den Oever):

 • Afrit 10 richting Opmeer
 • Bij Opmeer 4e stoplicht linksaf
 • Bij T-splitsing rechtsaf
 • Bij rotonde ¾ (linksaf)
 • Na 700m aan uw rechterkant: Zandwerven 12
routekaart klein

We hebben ook een uitgebreide routebeschrijving met een grotere routekaart die u kunt raadplegen.

Onderweg en verdwaald...? Bel ons, op: 0226-351317 (of mobiel: 06-1252 2704).

Over Deze Site

Onze website www.adklaver.nl geeft u een kort en bondig inzicht in onze Texelaarfokkerij. Naast informatie over ons bedrijf en ons fokdoel, proberen we u ook een actueel overzicht te geven van de schapen uit onze fokkerij. Dit betreft natuurlijk altijd slechts een (kleine) selectie van de Texelaars die bij ons rondlopen.

Geïnteresseerden zijn bij deze dan ook van harte uitgenodigd om persoonlijk bij ons langs te komen. Zodat u een kijkje kan komen nemen op ons bedrijf en de dieren in levende lijve kunt aanschouwen.

Wilt u een afspraak maken voor een bezoek, heeft u op- of aanmerkingen over onze website, of wilt u gewoon wat meer informatie? Stuur dan een mailtje naar:

info@adklaver.nl

Verdere Informatie

Fokdoel Texelaars stamboeken:
www.texelsheep.nl
Indexen vindt u via 'Fokkerij informatie'

Nederlandse schapen- en geitenfokkers Organisatie:
www.nsfo.nl

>